Uwaga niepełnoletni!

By wejść musisz mieć ze sobą wypełnione przez prawnego opiekuna pozwolenie z załączoną klauzulą RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia
uczestnika bez wypełnionego dokumentu.
Jeśli zapisujesz się na nasze warsztaty,
jest to równoznaczne z zaakceptowaniem naszego regulaminu.